Gumb išči|

Zapri iskalnik

Participativni proračun 2024: Znani so izbrani projekti

11. 9. 2023 • Novice Včeraj, 10. septembra 2023, se je ob 23:59 zaključilo SMS glasovanje za umestitev pobud participativnega proračuna v predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024.

PP_WEB NASLOVNICA_2024

Zaključen je razpis »Sobivam, sodelujem, soodločam« za oblikovanje participativnega proračuna Občine Sevnica 2023. V nadaljevanju predstavljamo projekte, ki ste jih s SMS glasovanjem izbrali za umestitev v proračun prihodnjega leta. 

Projekt v občini Sevnica uspešno teče že peto leto, izbor projektov s SMS glasovanjem pa je potekalo tretjič zapored. Za vse projekte skupaj ste občanke in občani namenili 3.391 glasov, kar je 2.125 več glasov kot lansko leto.

Kar 1.145 glasov ste namenili za projekte za območje KS Krmelj in KS Šentjanž. V predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024 so se uvrstili trije projekti iz tega območja in sicer pobuda za ureditev nove strešne kritine za Gasilski dom Krmelj (587 glasov),  pobuda za ureditev otroškega igrišča na Velikem Cirniku (435 glasov) in pobuda za financiranje izdaje knjige novejše zgodovine Šentjanža (68 glasov).

Za projekte za območje KS Boštanj je bilo namenjenih 910 glasov. V predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024 so se uvrstili trije projekti in sicer pobuda za ureditev kuhinje v domu vaščanov in gasilcev na Okiču (277 glasov), pobuda za delno obnovo Gasilskega doma Boštanj (264 glasov) in pobuda za nakup stolov in miz za dvorano kulturnega doma Lukovec (147 glasov).  

Projekti za območje KS Blanca, KS Dolnje Brezovo in KS Studenec so skupaj zbrali 578 glasov. V predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024 so se uvrstili trije projekti in sicer pobuda za nakup projektorja in platna za Gasilski dom Poklek (197 glasov), pobuda za nakup novih garažnih vrat za Gasilski dom Blanca (183 glasov) in pobuda za nabavo dveh prikazovalnikov hitrosti za naselje Dolnje Brezovo (98 glasov). 

Za projekte za območje KS Tržišče in KS Primož je glasovalo 427 posameznikov. V predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024 so se uvrstili trije projekti in sicer pobuda za nakup in postavitev dveh solarnih svetilk in treh cestnoprometnih ogledal na Škovcu (197 glasov), pobuda za ureditev pogostitvenega prostora v Grozdetovi hiši (113 glasov) in pobuda za nakup mobilnega odra in klopi za gasilski dom Telče (66 glasov).

Projekti za območje KS Loka in KS Zabukovje so skupaj zbrali 322 glasov. V predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024 so se uvrstili trije projekti in sicer pobuda za nakup urbanega pohištva, lesene stojnice, hladilne vitrine in košarkarskega koša za Gasilski dom Zabukovje (192 glasov), pobuda za ureditev vaškega igrišča na Bregu (77 glasov) in pobuda za nakup miz in klopi za pokopališče na Razborju (24 glasov). 

Za območje KS Sevnica je bila v predlog občinskega proračuna za leto 2024 umeščena ena pobuda in sicer nakup mestnih košev za ločevanje odpadkov (9 glasov). 

Celoten postopek je bil izveden skladno z objavljenim razpisom. Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je znašala 138 tisoč evrov; do 23 tisoč evrov za vsako od 6 območij. Opredeljena vrednost za posamezen projekt je bila od 3 do 11.500 evrov. 

Projekti bodo uvrščeni v predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024, ki ga obravnava in sprejme Občinski svet Občine Sevnica.

Projekti, si so zbrali največ glasov in bodo uvrščeni v predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024:

Pobuda Število glasov Vrednost, ki se uvrsti v predlog proračuna
Dva prikazovalnika hitrosti v naselju Dolnje Brezovo 98 7.000,00 €
Projektor in platno v Gasilski dom Poklek 197 4.400,00 €
Nova garažna vrata za Gasilski dom Blanca 183 11.500,00 €
Mestni koši za ločevanje odpadkov 9 11.500,00 €
Nakup stolov in miz za dvorano kulturnega doma Lukovec 147 3.000,00 €
Delna obnova Gasilskega doma Boštanj 264 11.500,00 €
Izdelava kuhinje v domu vaščanov in gasilcev na Okiču 277 8.500,00 €
Nova strešna kritina za Gasilski dom Krmelj 587 11.500,00 €
Izdaja knjige novejše zgodovine Šentjanža 68 4.900,00 €
Otroško igrišče na Velikem Cirniku 435 6.600,00 €
Mobilni oder in gasilske klopi za gasilski dom Telče 66 2.600,00 €
Dve solarni svetilki in tri cestnoprometna ogledala na Škovcu 197 10.500,00 €
Ureditev pogostitvenega prostora v Grozdetovi hiši 113 9.900,00 €
Urbano pohištvo, lesena stojnica, hladilna vitrina in košarkarski koš za Gasilski dom Zabukovje 192 11.500,00 €
Klopi in mize za pokopališče na Razborju 24 5.300,00 €
Ureditev vaškega igrišča na Bregu 77 6.200,00 €

 

Rezultati SMS glasovanja za vse podane pobude:

Pobuda Območje Rezultati glasovanja
Oglasni kozolec in hidrantna omarica z vso opremo na Artu KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec 25
Dva prikazovalnika hitrosti v naselju Dolnje Brezovo KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec 98
Dve manjši informacijski tabli (kozolčka) na Volavcah KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec 11
Projektor in platno v Gasilski dom Poklek KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec 197
Nakup dveh defibrilatorjev za naselji Brezovo in Osredek  KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec 3
Nova garažna vrata za Gasilski dom Blanca KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec 183
Perišče pod vasjo Studenec, družabni prostor ob krožni poti KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec 61
Mestni koši za ločevanje odpadkov v Sevnici KS Sevnica 9
Stoli in mize za dvorano Kulturnega doma Lukovec KS Boštanj 147
Ureditev tematske poti "Azaleja" KS Boštanj 12
Prenova pritličnih prostorov Večnamenskega doma Šmarčna KS Boštanj 77
Delna obnova Gasilskega doma Boštanj KS Boštanj 264
Kuhinja za dom vaščanov in gasilcev na Okiču KS Boštanj 277
Ureditev travnatega igrišča na Logu KS Boštanj 0
Nova kuhinja s hladilnikom za večnamenski dom na Logu KS Boštanj 133
Nova strešna kritina za Gasilski dom Krmelj KS Krmelj in KS Šentjanž 587
Izdaja knjige novejše zgodovine Šentjanža KS Krmelj in KS Šentjanž 68
Otroško igrišče na Velikem Cirniku KS Krmelj in KS Šentjanž 435
Solarne luči in parkovna oprema za Leskovec pri Podborštu KS Krmelj in KS Šentjanž 55
Obnova kletnih prostorov Aktiva kmečkih žena Tržišče KS Tržišče in KS Primož 51
Mobilni oder in gasilske klopi za Gasilski dom Telče KS Tržišče in KS Primož 66
Dve solarni svetilki in tri cestnoprometna ogledala na Škovcu KS Tržišče in KS Primož 197
Ureditev pogostitvenega prostora ob Grozdetovi hiši KS Tržišče in KS Primož 113
Urbano pohištvo, lesena stojnica, hladilna vitrina in košarkarski koš za Gasilski dom Zabukovje KS Loka in KS Zabukovje 192
Novi žarometi za športna igrišča v Loki KS Loka in KS Zabukovje 18
Klopi in mize za pokopališče na Razborju KS Loka in KS Zabukovje 24
Fitnes naprava na igrišču v Loki KS Loka in KS Zabukovje 1
Novi smerokaz v središču Loke KS Loka in KS Zabukovje 4
Postavitev klopi v Loki  KS Loka in KS Zabukovje 0
Postavitev nove spominske table v parku pri cerkvi v Loki KS Loka in KS Zabukovje 6
Ureditev vaškega igrišča na Bregu KS Loka in KS Zabukovje 77

Skupno število glasov: 3.391

 

Več informacij o participativnem proračunu Občine Sevnica

 

 

kuvertaNaroči se na e-novice