Gumb išči|

Zapri iskalnik

Participativni proračun 2025: zbiranje pobud bo od 10. maja do 10. junija

7. 5. 2024 • Novice Občina Sevnica projekt »Sobivam, sodelujem, soodločam«: Participativni proračun izvaja že 6 leto zapored. V tem obdobju so bili realizirani številni predlogi in projekti. V okviru letošnjega občinskega proračuna se izvajajo v lanskem letu izglasovani projekti, zbiranje pobud za participativni proračun 2025 pa bo potekalo od 10. maja do 10. junija.

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da o deležu porabe sredstev javnega denarja soodločajo občanke in občani s podajo predlogov in glasovanjem za predlagane projekte. Za Participativni proračun 2025 je predvidena kvota v višini 138 tisoč evrov.  Kvota je enakomerno razporejena na 6 območij. Območje 1 obsega krajevne skupnosti Blanca, Dolnje Brezovo in Studenec, območje 2 je krajevna skupnost Sevnica, območje 3 je krajevna skupnost Boštanj, območje 4 sta krajevni skupnosti Krmelj in Šentjanž, območje 5 sta krajevni skupnosti Tržišče in Primož, območje 6 pa krajevni skupnosti Loka pri Zidanem Mostu in Zabukovje. Za vsako območje pa je predviden enak obseg sredstev, to je 23 tisoč evrov. Vrednost predlaganega projekta mora biti najmanj 3.000 in največ 11.500 evrov.

Pobudo lahko oddajo posamezniki s prebivališčem v občini Sevnica, ki so dopolnili 15 let. Vsak lahko poda več pobud, vsako pobudo pa je potrebno vložiti na ločenem obrazcu. Tudi v letošnjem letu bo pobudo mogoče oddati prek spletnega obrazca, na spletni strani pa bo na voljo tudi klasični obrazec za računalniško ali ročno izpolnjevanje, ki ga je v času zbiranja pobud mogoče oddati po elektronski ali navadni pošti.

PROJEKTI PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA 2023

V lanskem letu so potekale ureditve izglasovanih projektov za leto 2023, med njimi so ureditev senzoričnega vrta v Sevnici, ureditev vaškega središča na Vrhu pri Boštanju, obnova kurilnice in odra v TVD Partizan Boštanj, ureditev otroškega igrišča na Dolnjem Brezovem, ureditev klopi pri večnamenskem igrišču v Češnjicah, nabava gasilskih miz in klopi za krajane na Artu, ureditev okolice gasilskega doma na Telčah, prenova kletnih prostorov Aktiva kmečkih žena Tržišče in prostorov Društva vinogradnikov Šentjanž ter ureditev javnih površin v Loki pri Zidanem Mostu s postavitvijo klopi in košev, ureditvijo solarnih svetilk ob Savi in posodobitvijo otroških igral.

Težko pričakovana ureditev, ki zaradi dolgotrajnega iskanja primerne lokacije, poteka tudi v letošnjem letu, je ureditev pasjega parka v Sevnici. V zimskih mesecih lanskega leta je potekala priprava zemljišča, v letošnjem letu pa je bilo na novo zatravljeno zemljišče tudi ograjeno. Ureditve so v zaključku, pasji park pa bo kmalu pripravljen za uporabo.

PROJEKTI PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA 2024

Ureditve izglasovanih projektov za leto 2024 so v teku. Med drugim potekajo aktivnosti za ureditev nove strešne kritine za gasilski dom v Krmelju in za ureditev otroškega igrišča na Velikem Cirniku. V teku so prenova gasilskega doma v Boštanju, nakupi projektorja in platna za Gasilski dom Poklek, novih garažnih vrat za gasilski dom na Blanci ter urbanega pohištva, lesene stojnice, hladilne vitrine in košarkarskega koša za Gasilski dom Zabukovje. Na Škovcu potekajo priprave za postavitev dveh solarnih svetilk in treh cestnoprometnih ogledal, v Grozdetovi hiši na Impoljah pa že poteka ureditev pogostitvenega prostora. V domu krajanov in gasilcev na Okiču poteka zamenjava kuhinje. V Sevnici bodo v sklopu participativnega proračuna postavljeni novi mestni koši za ločevanje odpadkov.

POBUDE ZA PROJEKTE PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA 2025

Zbiranje pobud bo potekalo od 10. maja do 10. junija 2024. Obrazci za oddajo pobud bodo od 10. maja naprej dostopni na občinski spletni strani. Natisnjeni obrazci bodo na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine Sevnica. 

Vse občanke in občane vabimo, da tudi letos predlagajo ureditve, s katerimi bodo urejeni, prenovljeni ali polepšani skupni javni prostori in površine.

PP 2025_naslovnica za WEB_BASIC_podstran_leva

 

kuvertaNaroči se na e-novice