Gumb išči|

Zapri iskalnik

Energetska pisarna

energetska_pisarna_LOGO_EKO SKLAD - EN SVET horizontalni color brez ozadja.jpg 

energetska_pisarna_hiša.png 

Prenavljate?

Gradite?

Vas pozimi zebe?

 

Je poleti vroče doma?

So računi za vodo, elektriko, ogrevanje visoki?

Kaj pa denar za energetsko prenovo?

 

Odgovore poiščite v VAM NAJBLIŽJI svetovalni pisarni!

energetska_pisarna_zemljevid 2020.png 

Kaj vse so teme svetovanja?

1. Ogrevanje:

2. Energetska sanacija stavb ali energetska zasnova novogradenj in skoraj-nič energijskih hiš

3. Obnovljivi viri energije:

  4. Možnosti pridobitve nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada, j.s.  

  5. Mobilnost 

  • Električna in druga vozila na alternativne pogone

  6. Varčevanje energije

Na svetovanje se pripravite

1. Ko se odločite za obisk v svetovalni pisarni, pokličite po telefonu ali se naročite preko spletnega naročanja in se dogovorite za razgovor in na kratko opišite problematiko, ki jo želite obravnavati na sestanku

2. Na svetovanje prinesite vso dokumentacijo o objektu, sestanek traja 45 minut.

3. Na osnovi osnovnih podatkov se analizira raba energije v gospodinjstvu 

4. Oceni se možne prihranke in predlaga smiselne ukrepe

5. Preveri se ekonomičnost predlaganega ukrepa z enostavno vračilno dobo investicije

6. Pri svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, ki vam ga pošlje na dom po pošti ali elektronsko ter kopijo v arhiv vodstvu ENSVET na Eko sklad.  

 

KREDITI

JP650B19 Kreditiranje okoljskih naložb občanov 

 

NEPOVRATNE FINANČNE VZPODBUDE

JP 67SUB-OBPO19                                                Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
JP 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb 
 
JP 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo
JP 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
JP 73SUB-sNESOB19                                                        Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe
JP 79SUB-EVOB20                                                        Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila 
JP 69SUB-SOCOB19 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah

Podrobnejše informacije o navedenih ukrepih najdete na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si, skupaj s tehnicnimi podrobnosti nacrtovanih investicij pa jih lahko pridobite tudi v svetovalni pisarni.

Obvestilo vlagateljem za nepovratna sredstva:

Vec kot 90 % prejetih vlog za nepovratna sredstva ali posojila je rešenih pozitivno za obcane! Nakazila nepovratnih sredstev po izdani odlocbi o dodelitvi pravice do nepovratne financne spodbude in po predložitvi podpisane pogodbe o izplacilu nepovratne financne spodbude, se izvajajo tekoce v pogodbenem roku. V primeru, ko dokumentacija ni popolna, vlagatelj prejme poziv za dopolnitev.

 

Dodatne informacije na sedežu Eko sklada:

Na vaša vprašanja v zvezi z vlogami in nepovratnimi sredstvi odgovarjamo tudi po elektronski pošti ali po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro na telefonski številki 01-241-48-20. Zaradi velikega števila telefonskih klicev so naši uslužbenci zelo zasedeni in vcasih težje dosegljivi, zato vas prosimo, da klicete samo v casu uradnih ur, ali nam vprašanje pošljete po elektronski pošti.

 

Vsebino strani je pripravil: 

Eko sklad, j.s.