Gumb išči|

Zapri iskalnik

Videonadzor

Občinski svet Občine Sevnica je na svoji 6. redni seji, 19. junija 2023, sprejel Odlok o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju občine Sevnica. Odlok omogoča uvedbo videonadzornega sistema na lokaciji, ki je posebej določena s sklepom župana. 

Sklep o uvedbi videonadzora: območje HTC

Sklep o uvedbi videonadzora: športno igrišče na Drožanjski ulici

Sklep o uvedbi videonadzora: območje Kmečke tržnice

Sklep o uvedbi videonadzora: območje občinske stavbe

Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22), kot so pravica do dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, pravico do ugovora in prenosljivosti pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu  ali na telefonski številki 07 81 61 200.

Lokacije izvajanja videonadzora:

  • Vhod v občinsko stavbo (Glavni trg 19a, Sevnica)
  • Terminal za izposojo e-koles pri občinski stavbi
  • Kmečka tržnica
  • Kmečka tržnica - območje prodajnih avtomatov
  • Športno igrišče na Drožanjski cesti

 

Namen postavitve videonadzorih sistemov na javnih površinah na območju sevniške občine je predvsem preventivne narave. Izkazalo se je namreč, da na območjih, ki jih pokrivajo varnostne kamere zasebnih podjetij (banke, lokali ipd.), ne prihaja do vandalizma in drugih deviantnih dejanj. Občina Sevnica želi zaščititi javno premoženje in infrastrukturo ter preprečiti nadaljnje uničevanje urbanega pohištva, vlome v prodajne avtomate, kraje zasaditev ipd. Skladno s tem je videonadzor uveden zgolj na najbolj izpostavljenih območjih, za katera so pripravljeni posamezni sklepi.

 

Posnetki se hranijo največ 30 dni, po poteku časa hrambe so posnetki avtomatsko izbrisani. Za odločanje o upravičenosti vpogleda v posnetke je določena odgovorna oseba v občinski upravi, ki ima najvišja pooblastila. Shranjeni bodo zgolj posnetki izrednih dogodkov, ko bo odgovorna oseba ocenila, da ima posnetek funkcijo zagotovitve dokaznega gradiva v pritožbenem, odškodninskem, disciplinskem, prekrškovnem ali kazenskem postopku pri pristojnem organu. S temi posnetki se bo ravnalo z enako skrbnostjo, kot se ravna z ostalimi osebnimi podatki, ki jih zbira Občinska uprava Občine Sevnica.

Ob uvedbi videonadzora na javnih površinah v sevniški občini je bilo pretehtano ravnovesje med zasebnostjo posameznikov in javno varnostjo. Občina Sevnica se je ob tej novosti zavezala k doslednem upoštavnju vseh predpisov, ki to področje urejajo. K postavitvi videonadzornih sistemov na posameznih lokacijah je pristopila z upoštevanjem vseh zakonskih omejitev in pravic posameznikov.

kuvertaNaroči se na e-novice