Gumb išči|

Zapri iskalnik

Videonadzor

Videonadzor kot preventivna metoda preprečevanja vandalizma

Občinski svet Občine Sevnica je na svoji 6. redni seji, 19. junija 2023, sprejel Odlok o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju občine Sevnica. Odlok omogoča uvedbo videonadzornega sistema na lokaciji, ki je posebej določena s sklepom župana. 

Za vsako lokacijo, na kateri je predviden videonadzor, bo izdan sklep župana. V posameznem sklepu bo natančno navedeno za katero javno površino oziroma objekt gre, navedeno bo število kamer in njihova usmerjenost, navedena bo lokacija kamere, obrazloženi bodo namen in razlogi za uvedbo videonadzora, opredeljen bo čas izvajanja videonadzora, navedene bodo tudi vse informacije v zvezi z zbiranjem osebnih podatkov, skladno z obstoječo zakonodajo. Obvestilo o izvajanju videonadzora bo vidno in razločno objavljeno ob vhodu v nadzorovano območje. Ob obvestilu bo nameščena tudi QR koda z dostopom do konkretnega sklepa, kjer bo mogoče preveriti vse zgoraj naštete zadeve.

Namen postavitve videonadzorih sistemov na javnih površinah na območju sevniške občine je predvsem preventivne narave. Izkazalo se je namreč, da na območjih, ki jih pokrivajo varnostne kamere zasebnih podjetij (banke, lokali ipd.), ne prihaja do vandalizma in drugih deviantnih dejanj. Občina Sevnica želi zaščititi javno premoženje in infrastrukturo ter preprečiti nadaljnje uničevanje urbanega pohištva, vlome v prodajne avtomate, kraje zasaditev ipd. Skladno s tem bo videonadzor uveden zgolj na najbolj kritičnih območjih, za katera bodo pripravljeni posamezni sklepi. O izbranih lokacijah bo Občina Sevnica obvestila javnost z objavo na občinski spletni strani ter v regionalnem in lokalnem časopisu.

Ob uvedbi možnosti videonadzora na javnih površinah v sevniški občini je bilo pretehtano ravnovesje med zasebnostjo posameznikov in javno varnostjo. Slika je simbolična. ©CanvaOb uvedbi možnosti videonadzora na javnih površinah v sevniški občini je bilo pretehtano ravnovesje med zasebnostjo posameznikov in javno varnostjo. Slika je simbolična.

Posnetki se bodo hranili največ 30 dni, po poteku časa hrambe bodo posnetki avtomatsko izbrisani. Za odločanje o upravičenosti vpogleda v posnetke je določena odgovorna oseba v občinski upravi, ki ima najvišja pooblastila. Shranjeni bodo zgolj posnetki izrednih dogodkov, ko bo odgovorna oseba ocenila, da ima posnetek funkcijo zagotovitve dokaznega gradiva v pritožbenem, odškodninskem, disciplinskem, prekrškovnem ali kazenskem postopku pri pristojnem organu. S temi posnetki se bo ravnalo z enako skrbnostjo, kot se ravna z ostalimi osebnimi podatki, ki jih zbira Občinska uprava Občine Sevnica.

Ob uvedbi možnosti videonadzora na javnih površinah v sevniški občini je bilo pretehtano ravnovesje med zasebnostjo posameznikov in javno varnostjo. Občina Sevnica se je ob tej novosti zavezala k doslednem sledenju vsem predpisom, ki to področje urejajo. K postavitvi videonadzornih sistemov na posameznih lokacijah bo pristopala s skrbnostjo, z upoštevanjem vseh zakonskih omejitev in pravic posameznikov.

kuvertaNaroči se na e-novice