Gumb išči|

Zapri iskalnik

Energetska pisarna

energetska_pisarna_LOGO_EKO SKLAD - EN SVET horizontalni color brez ozadja.jpg 

energetska_pisarna_hiša.png 

Prenavljate?

Gradite?

Vas pozimi zebe?

 

Je poleti vroče doma?

So računi za vodo, elektriko, ogrevanje visoki?

Kaj pa denar za energetsko prenovo?

 

Odgovore poiščite v VAM NAJBLIŽJI svetovalni pisarni!

energetska_pisarna_zemljevid 2020.png 

Kaj vse so teme svetovanja?

OGREVANJE

Cene energentov 
Primerjava alternativ obstoječemu ogrevalnemu sistemu in izračun stroškov   
Priprava tople sanitarne vode 
Izbira ogrevalnega sistema in naprav 
Regulacija ogrevalnih naprav
Priprava na novo kurilno sezono - članek
Toplotne črpalke

ENERGETSKA SANACIJA STAVB ALI ENERGETSKA ZASNOVA NOVOGRADENJ IN SKORAJ-NIČ ENERGIJSKIH HIŠ

Toplotna zaščita ovoja stavb (fasada, streha, tla)
Izbira ustreznih oken in zasteklitve
Izbira sistema za prezračevanje stavbe 
Sanacija vlažnih zidov in odprava plesni
Zrakotesnost
Ali se mi to izplača?

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
Samooskrba in pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra, (priprava sanitarne vode, podpora ogrevanju, male elektrarne)
Lesna biomasa (drva, sekanci, peleti)
Geotermalna energija - toplotne črpalke (zrak, zemlja, podtalnica)
Zelene strehe

MOBILNOST
Električna in druga vozila na alternativne pogone
Varčna vožnja

VARČEVANJE ENERGIJE
Kako prihraniti z enostavnimi energetskimi ukrepi?
Zmanjševanje energetske revščine
Uporaba deževnice
Primeri dobre prakse TV Ambienti

KREDITI EKO SKLADA

Kreditiranje okoljskih naložb prebivalstva
Kreditiranje okoljskih naložb gospodarstva
Kreditiranje okoljskih naložb javnega sektorja

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA

Subvencioniranje okoljskih naložb prebivalstva
Subvencioniranje okoljskih naložb gospodarstva
Subvencioniranje okoljskih naložb javnega sektorja

UPORABNE POVEZAVE EKO SKLADA

Hitri izračun kredita Eko sklada za prebivalstvo
Seznam opreme, ki ustreza pogojem javnih pozivov za prebivalstvo.
Preračun ustrezne debeline izolacije tal, strehe in fasade
Pogosta vprašanja Eko skladu

Na svetovanje se pripravite

1. Ko se odločite za obisk v svetovalni pisarni, se na svetovanje lahko naročite preko spletne strani ali pa po telefonu. Svetovanje lahko poteka osebno v svetovalni pisarni, preko telefona, elektronske pošte ali audio/video aplikacij Zoom ipd. Ob naročilu v spletni obrazec napišite kakšno vrsto svetovanja želite. 
2. Za svetovanje pripravite vso dokumentacijo o objektu, sestanek traja predvidoma 30 minut.
3. Na osnovi osnovnih podatkov se analizira raba energije.
4. Oceni se možne prihranke in predlaga smiselne ukrepe.
5. Preveri se ekonomičnost predlaganega ukrepa z enostavno vračilno dobo investicije.
6. Pri svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, ki vam ga pošlje na dom po pošti ali elektronsko ter kopijo v arhiv vodstvu ENSVET na Eko sklad.

 

Obvestilo vlagateljem za nepovratna sredstva:
Več kot 90 % prejetih vlog za nepovratna sredstva ali posojila je rešenih pozitivno za občane! Nakazila nepovratnih sredstev po izdani odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in po predložitvi podpisane pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, se izvajajo tekoče v pogodbenem roku. V primeru, ko dokumentacija ni popolna, vlagatelj prejme poziv za dopolnitev.
 
Dodatne informacije na sedežu Eko sklada:
Na vaša vprašanja v zvezi z vlogami in nepovratnimi sredstvi odgovarjamo tudi po elektronski pošti ali po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro na telefonski številki 01 241 48 20. Zaradi velikega števila telefonskih klicev so naši uslužbenci zelo zasedeni in vcasih težje dosegljivi, zato vas prosimo, da klicete samo v casu uradnih ur, ali nam vprašanje pošljete po elektronski pošti.

 

 

 

Vsebino strani je pripravil: 

Eko sklad, j.s.

kuvertaNaroči se na e-novice