Gumb išči|

Zapri iskalnik

OPPN za del gospodarske cone Dolenji Boštanj - del EUP DB10 (2)

Status: v pripravi

Začetek postopka priprave prostorskega akta: 27.8.2020


Območje izkazanega interesa se nahaja v Gospodarski coni Dolenji Boštanj zahodno od mesta Sevnice. Občinski prostorski načrt Občine Sevnica opredeljuje območje kot enoto urejanja prostora z oznako DB10, za katero določa način urejanja z OPPN. Pobudniki za izdelavo OPPN so investitorji izkazanega investicijskega interesa. OPPN je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja.