Gumb išči|

Zapri iskalnik

Celostna prometna strategija

CPS_WEB naslovka_landscape

Projekt sofinancira Evropska unija: https://evropskasredstva.si/ 

Občina Sevnica pristopila k pripravi nove celostne prometne strategije

SEVNICA, 9. maj 2024: Občina Sevnica pričenja s pripravo nove občinske celostne prometne strategije (OCPS), ki bo posodobila in nadgradila strateški dokument, sprejet v letu 2017.

Oblikovanje občinske celostne prometne strategije je strateški pristop k reševanju izzivov v lokalnem prostoru, ki so povezani s prometom in prometnim načrtovanjem. Poglavitni cilj strategije je oblikovati ukrepe, ki bodo učinkovito prispevali k spreminjanju potovalnih navad in povečanju uporabe trajnostnih načinov prevoza. Postopno zmanjševanje števila avtomobilov, izboljševanje pogojev za hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza ter izboljšanje dostopnosti javnih površin za osebe z oviranostmi pomembno prispeva k višji kakovosti bivanja v lokalni skupnosti.

Pri pripravi celostne prometne strategije bo velik poudarek namenjen analizi trenutnih prometnih razmer in analizi učinkov že izvedenih ukrepov. Pripravljeni bodo novi predlogi strokovno utemeljenih rešitev, dopolnjen bo akcijski načrt iz leta 2017. V postopku izdelave dokumenta bodo k sodelovanju povabljeni predstavniki strokovne in širše javnosti, oblikovan dokument pa bo obravnaval in sprejel občinski svet.

V prihodnjih mesecih se bo zvrstilo veliko aktivnosti, med njimi več javnih posvetov ter javno zbiranje predlogov in pobud za izboljšanje prometnih razmer v občini Sevnica. Občinska uprava bo o javnih posvetih in drugih javnih dogodkih redno obveščala na spletni strani in družbenih omrežjih.

Celostno prometno strategijo za obdobje 2024–2031 Občina Sevnica pripravlja v sodelovanju s podjetjem Savaprojekt d. d. iz Krškega.

kuvertaNaroči se na e-novice