Gumb išči|

Zapri iskalnik

Oddaja predlogov za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica

30. 5. 2022 • Novice Občina Sevnica je osrednji nosilec prostorskega načrtovanja, ki zagotavlja ustrezne pogoje za medsebojno skladen in uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v prostoru. Aktivnosti prilagajanja krovnega prostorskega akta, Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (OPN), predstavljajo eno izmed ključnih nalog na področju načrtovanja ureditev v prostoru.

Oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica v postopkih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta sprejema pobude občank in občanov ter poslovnih subjektov. 

V vsakem procesu priprave sprememb in dopolnitev akta sodelujejo različni deležniki, med njimi tudi strokovna javnost s področja načrtovanja prostora, ki podaja strokovne podlage za spremembe. Med razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev so poleg načrtovanih razvojnih projektov občine in pobud občanov tudi načrtovani posegi v območja urejanja državnih prostorskih aktov, spremembe predpisov in splošnih smernic nosilcev urejanja prostora ter uskladitve z dejansko rabo zemljišč in katastrom. Pri tem je obravnavano celotno območje občine, spremembe pa se nanašajo tako na tekstualni kot grafični del občinskega prostorskega načrta.

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta sprejema občinski svet. 

Od zadnje potrjene spremembe, ki je stopila v veljavo v marcu 2022, je bilo prejetih že 187 novih razvojnih pobud fizičnih in pravnih oseb. Občina Sevnica skladno s tem pripravlja Sklep o pričetku sprememb in dopolnitev OPN, ki bo v Uradnem listu objavljen po 1. juniju 2022. Z objavljenim sklepom steče uraden postopek priprave sprememb in dopolnitev.  Predlagateljem, ki so pobude že oddali, ni treba ponovno oddati vloge. Postopek sprejemanja razvojnih pobud oziroma pobud o spremembi namenske rabe prostora bo zaključen predvidoma do konca septembra 2022.

Občina Sevnica že sprejema pobude za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Namenski obrazec je dostopen na občinski spletni strani in v prostorih Občine Sevnica. Za pojasnila in informacije v povezavi s postopkom sprememb OPN je na voljo Simon Ivanšek, višji svetovalec za prostorske in gradbene dejavnosti Oddelka za okolje in prostor. 

Načrtovana sprememba občinskega prostorskega načrta pomeni uskladitev s spremembami Gradbenega zakona, katerega uporaba se bo pričela s 1. junijem 2022. Hkrati zagotavlja napredek in razvoj občine Sevnica na področjih gospodarstva in podjetništva, turizma, šolske in predšolske vzgoje, športnih in rekreacijskih dejavnosti in kulturnega udejstvovanja.  

Informacije o prostorskih aktih, ki so v pripravi in ki so v veljavi, so dostopne na Prostorskem portalu Občine Sevnica.

 

Naroči se na e-novice