Župan


SREČKO OCVIRK, župan Občine Sevnica

Inženir agronomije, doma iz Podvrha pri Zabukovju. Zaposlen je bil v Kmečki zadrugi Sevnica kot vodja kmetijske proizvodnje. Tri mandate je bil član Občinskega sveta Občine Sevnica na listi SLS. Je predsednik Slovenske ljudske stranke, Občinskega odbora Sevnica.

Sprejem strank pri županu se opravlja po predhodnem dogovoru s svetovalko župana v kabinetu župana, telefon 07-81-61-213.

Kontakt:

Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 213
GSM: 051 348 193
Fax: 07 81 61 210
E-mail: