Gumb išči|

Zapri iskalnik

Komisije in odbori

Občinski svet ima komisije in odbore kot stalna in občasna delovna telesa. Stalni odbori in komisije so določeni s Statutom Občine Sevnica, začasne komisije pa so ustanovljene z določenim namenom za določeno delovno področje.

Komisija oziroma odbor v okviru svojega delovnega področja obravnava zadeve iz pristojnosti sveta in mu daje mnenja ter predloge. 

Komisije in odbori:

  • ugotavljajo in obravnavajo predloge, mnenja in pripombe,
  • pripravljajo, proučujejo in obravnavajo predloge aktov, ugotavljajo in obravnavajo stališča in pobude članov sveta glede posameznih zadev,
  • spremljajo izvajanje politike, ki jo je določil svet
  • ugotavljajo stanje na posameznih področjih dela sveta ter spremljajo izvrševanje predpisov in drugih splošnih aktov ter dajejo pobude, predloge in mnenja županu in občinski upravi. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Komisija za pravne in splošne zadeve


Odbor za družbene dejavnosti


Odbor za okolje in prostor


Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo


Odbor za finance in proračun


 

 

 

Naroči se na e-novice