Gumb išči|

Zapri iskalnik

Komisije in odbori

Občinski svet ima komisije in odbore kot stalna in občasna delovna telesa. Stalni odbori in komisije so določeni s Statutom Občine Sevnica, začasne komisije pa so ustanovljene z določenim namenom za določeno delovno področje.

Komisija oziroma odbor v okviru svojega delovnega področja obravnava zadeve iz pristojnosti sveta in mu daje mnenja ter predloge. 

Komisije in odbori:

  • ugotavljajo in obravnavajo predloge, mnenja in pripombe,
  • pripravljajo, proučujejo in obravnavajo predloge aktov, ugotavljajo in obravnavajo stališča in pobude članov sveta glede posameznih zadev,
  • spremljajo izvajanje politike, ki jo je določil svet
  • ugotavljajo stanje na posameznih področjih dela sveta ter spremljajo izvrševanje predpisov in drugih splošnih aktov ter dajejo pobude, predloge in mnenja županu in občinski upravi. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

člani komisije v mandatu 2022–2026:
Božidar Groboljšek (predsednik), Janez Kukec, Tomaž Lisec, Tanja Novšak, Rok Petančič, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar.


Komisija za pravne in splošne zadeve

člani komisije v mandatu 2022–2026:
Tomaž Lisec, Karmen Radi, Janez Kukec, Irena Klenovšek, Vincenc Knez, Iris Krejan, Gorazd Zupanc


Odbor za družbene dejavnosti

člani odbora v mandatu 2022–2026:
Brigita Karlovšek, Nada Novšak, Marko Kotar, Boštjan Repovž, Boris Androjna, Barbara Zakrajšek, Rado Kostrevc, Biljana Bahat Vovk, Damjan Žibert


Odbor za okolje in prostor

člani odbora v mandatu 2022–2026:
Alojz Udovč, Marjan Ločičnik, Janja Gorišek, Vincenc Knez, Boštjan Repovž, Jernej Žnidaršič, Tilen Cestnik, Franc Povše, Edvard Turk


Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo

člani odbora v mandatu 2022–2026:
Ivan Puc, Žan Meke, Tanja Novšak, Božidar Beci, Majda Jazbec, Taja Kozinc, Anita Žulič, Ana Jelančić, Edvard Turk


Odbor za finance in proračun

člani odbora v mandatu 2022–2026:
Ivan Orešnik, Tomaž Lisec, Miro Juntez, Janoš Janc, Marjan Mrgole, Danica Kramžar, Rok Petančič, Helena Mlakar, Stanislava Žičkar

 

kuvertaNaroči se na e-novice