Gumb išči|

Zapri iskalnik

Občinska uprava

Občinska uprava odloča o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih zadevah v upravnem postopku. Pri svojem delu je samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, zakonov in statuta Občine Sevnica.

Srečko Ocvirk, župan

Pisarna:

201, II. nadstropje

E-mail:

Jelka Tršinar, višja svetovalka župana

Pisarna:

201, II. nadstropje

E-mail:

Področje dela: stik z županom, organizacija sestankov in razgovorov pri županu, izvajanje strokovnih in administrativnih nalog kabineta župana, organizacija poslovnih in protokolarnih dogodkov, sprejemov, delovnih srečanj ter javnih prireditev, občinski praznik, organizacija in izvedba jubilejnih porok, sprejemanje vlog.

Kabinet župana

Kabinet župana opravlja organizacijska in administrativno-tehnična opravila za potrebe župana, podžupanov in direktorja občinske uprave. Nadzira in revidira uporabo javnih finančnih sredstev neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter drugih subjektov, za katere je nadzor oziroma revidiranje možno na podlagi veljavnih predpisov ali pogodbe.

Kabinet načrtuje in spremlja prihodke in porabo sredstev občinskega proračuna v okviru delovnega področja ter načrtuje in organizira informiranje javnosti.

Kabinet organizira in skrbi za izvajanje opravil v zvezi s poslovnimi dogodki občine ter organizira in izvaja protokolarne zadeve.


Projekti

    kuvertaNaroči se na e-novice