Gumb išči|

Zapri iskalnik

Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija (OVK), ki jo imenuje Občinski svet Občine Sevnica, opravlja naloge vodenja in izvajanja volitev za župana, v občinski svet in svete krajevnih skupnosti skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejo izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima tajnika ter dva namestnika tajnika, ki ju imenuje na predlog občinske uprave.

Pristojnosti OVK so določene z Zakonom o lokalnih volitvah:

  • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,
  • potrjuje posamične kandidature oz. liste kandidatov
  • sestavlja sezname kandidatov oziroma liste kandidatov
  • določa volišča,
  • imenuje volilne odbore,
  • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
  • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ki ureja lokalne volitve.

 

Sestava OVK Občine Sevnica
mandatno obdobje 2022–2026
   
Anton Grilc predsednik Pečje 17, Sevnica
Alenka Mirt namestnica predsednika Jablanica 29a, Boštanj
Gregor Udovč član Žurkov Dol 52, Sevnica
Bernarda Močan namestnica člana Naselje heroja Maroka, Sevnica
Aleš Mrgole član Vrhek 12, Tržišče
Mojca Kuzmički namestnica člana Pečje 27, Sevnica
Sanja Slemenšek članica Cankarjeva ulica 7, Sevnica
Iris Krejan namestnica članice Cesta na Dobravo 23, Sevnica

 

Tajnik OVK Občine Sevnica
Roman Strlekar
telefon: 07 81 61 269
e-naslov:

 

kuvertaNaroči se na e-novice