Gumb išči|

Zapri iskalnik

Predstavniki občine v svetih javnih zavodov in podjetij

Predstavniki občine v svetih vzgojno izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica

Osnovna šola Blanca 

Daniel Žniderič, Gregor Korene, Božidar Arnšek
Imenovanje: 23. 9. 2020

Osnovna šola Boštanj 

Jelka Bec, Andrej Lisec, Jože Gorišek
Imenovanje: 1. 12. 2021

Osnovna šola Boštanj 

Suzana Mirt, Matej Zabukovec, Maruška Zupan
Imenovanje: 24. 6. 2020

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica

Gorazd Zupanc, Tanja Novšak, Irena Klenovšek
Imenovanje: 21. 10. 2021

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž 

Nada Vodišek, Danica Kramžar, Anka Vozelj
Imenovanje: 1. 12. 2021

Osnovna šola Tržišče

Marijana Jereb, Stanko Lazar, Aleš Mrgole 
Imenovanje: 23. 9. 2020

Osnovna šola Ana Gale Sevnica

Miran Štern, Vita Simončič Jordan, Doris Možic Žičkar
Imenovanje: 19. 9. 2018

Glasbena šola Sevnica

Janez Kukec, Betka Salmič, Estera Savić Bizjak
Imenovanje: 4. 3. 2020

Vrtec Ciciban Sevnica 

Vesna Zorec, Ana Jelanćić, Tina Kukec 
Imenovanje: 13. 5. 2020

 

Predstavniki občine v svetih drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica

Knjižnica Sevnica 

Betka Šmit, Betka Salmič, Tanja Povalej 
Imenovanje: 22. 9. 2021

Predstavniki zainteresirane javnosti v Knjižnici Sevnica
Vanda Gorenjc, Tatjana Kolman, Nina Pfeifer Simončič 
Imenovanje: 22. 9. 2021

Zdravstveni dom Sevnica  

Miran Grubenšek, Frančiška Zemljak, Katarina Albina Šantej
Imenovanje: 1. 12. 2021

Lekarna Sevnica 

Božidar Groboljšek, Jože Gorišek
Imenovanje: 4. 3. 2020

Predstavnica pacientov

Marija Cvelbar
Imenovanje: 4. 3. 2020

Javni sklad za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica

Ana Jelančić, Janez Kukec, Irena Klenovšek, Miran Grubenšek, Nada Novšak, Matjaž Traven 
Imenovanje: 16. 3. 2022

 

Predstavniki občine v svetih drugih javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je Občina Sevnica

 

Posavski muzej Brežice

Robert Kaše
Imenovanje: 25. 1. 2023

 

Člani nadzornih svetov javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica

Komunala d. o. o. Sevnica

Gregor Korene, Aleksander Mirt, Urban Bec, Aleš Žibert, Peter Ganc (delavec JP Komunala d. o. o. Sevnica), Matej Drugovič (delavec JP Komunala d. o. o. Sevnica)
Imenovanje: 25. 1. 2023

 

Predstavniki lokalne skupnosti v svetih drugih javnih zavodov

Svet lokalne skupnosti Centra za socialno delo Posavje 

Brigita Karlovšek
Imenovanje: 25. 1. 2023

Svet lokalne skupnosti v Svetu socialnovarstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu

Doris Možic Žičkar
Imenovanje: 24. 2. 2021

Svet lokalne skupnosti v Svetu socialnovarstvenega zavoda Dom upokojencev in oskrbnovancev Impoljca

Franc Pipan
Imenovanje: 24. 2. 2021

Predstavnik ustanovitelja (Republika Slovenija) kot predstavnika lokalne skupnosti (Občine Sevnica) v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica

dr. Andrej Lisec
Imenovanje: 5. 5. 2021

 

kuvertaNaroči se na e-novice