Gumb išči|

Zapri iskalnik

Predstavniki občine v svetih javnih zavodov in podjetij

Predstavniki občine v svetih vzgojno izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica

Osnovna šola Blanca Ravnateljica: Ksenija Juh
Daniel Žniderič Dolnje Brezovo 2, Blanca
Gregor Korene Kladje nad Blanco 10d, Blanca
Božidar Arnšek Zabukovje nad Sevnico 26, Zabukovje
Imenovanje: 23. 9. 2020  
Osnovna šola Boštanj Ravnateljica: Vesna Vidic Jeraj        
Jelka Bec Boštanj 13a, Boštanj
Andrej Lisec Boštanj 104, Boštanj
Jože Gorišek Trg svobode 32, Sevnica
Imenovanje: 1. 12. 2021  
Osnovna šola Krmelj Ravnateljica: Gusta Mirt                   
Suzana Mirt Hinjce 10, 8296 Krmelj
Matej Zabukovec Gabrijele 29, 8296 Krmelj
Maruška Zupan Krmelj 2b, 8296 Krmelj
Imenovanje: 24. 6. 2020  
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica Ravnatelj: Aleš Tuhtar                                                            
Gorazd Zupanc Račica 53a,Loka pri Zidanem Mostu
Tanja Novšak Pod Vrtačo 19, Sevnica
Irena Klenovšek Naselje heroja Maroka 25, Sevnica
Imenovanje: 21. 10. 2021  
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž Ravnateljica: Nataša Kreže                                                     
Nada Vodišek Hinje 19, Šentjanž
Danica Kramžar Kamenško 5, Šentjanž
Anka Vozelj Budna vas 9, Šentjanž
Imenovanje: 1. 12. 2021  
Osnovna šola Tržišče         Ravnateljica: mag. Mateja Repovž Lisec 
Marijana Jereb Malkovec 31a, 8295 Tržišče
Stanko Lazar Tržišče 3, 8295 Tržišče
Aleš Mrgole Vrhek 12, 8295 Tržišče
Imenovanje: 23. 9. 2020  
Osnovna šola Ane Gale Sevnica Ravnatelj: Gregor Pirš                                             
Miran Štern Naselje heroja Maroka 5, Sevnica
Vita Simončič Jordan Hudo Brezje 12a, Studenec
Doris Možic Žičkar Boštanj 39a,  Boštanj
Imenovanje: 19. 9. 2018  
Glasbena šola Sevnica   Ravnateljica: Katja Krnc
Janez Kukec Tržišče 11e, 8295 Tržišče
Betka Salmič Orešje nad Sevnica 20a, 8290 Sevnica
Estera Savić Bizjak Florjanska ulica 120, 8290 Sevnica
Imenovanje: 4. 3. 2020  
Vrtec Ciciban Sevnica Ravnateljica: Tanja Sorčan             
Vesna Zorec Drožanjska cesta 57, 8290 Sevnica
Ana Jelančić Ribniki 12, 8290 Sevnica
Tina Kukec Telče 12a, 8295 Tržišče
Imenovanje: 13. 5. 2020​  

Predstavniki občine v svetih drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica

Knjižnica Sevnica Direktorica: Anita Šiško
Betka Šmit Cesta na grad 31, 8290 Sevnica
Betka Salmič Orešje nad Sevnico 20a, 8290 Sevnica
Tanja Povalej Cesta na Dobravo 19, 8290 Sevnica
Imenovanje: 22. 9. 2021  

Predstavniki zainteresirane javnosti v Knjižnici Sevnica

Vanda Gorenjc Šentjanž 42, 8297 Šentjanž                   
Tatjana Kolman Mrtovec 7a,  8294 Boštanj
Nina Pfeifer Simončič Dolenji Boštanj 95, 8294 Boštanj
Imenovanje: 22. 9. 2021  
Zdravstveni dom Sevnica Direktorica: Vladimira Tomšič                    
Miran Grubenšek Kvedrova cesta 6a, Sevnica
Frančiška Zemljak Ribniki 26, Sevnica
Katarina Albina Šantej Florjanska ulica 117, Sevnica
Imenovanje: 1. 12. 2021  
Lekarna Sevnica           Direktorica: Irena Groboljšek Kavčič
Božidar Groboljšek Bohorska ulica 17, 8290 Sevnica
Jože Gorišek Trg svobode 32, 8290 Sevnica
Imenovanje: 4. 3. 2020  

Predstavnica pacientov

Marija Cvelbar Blanca 46, 8283 Blanca                    
Imenovanje: 4. 3. 2020  
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica            Direktorica: Mojca Pernovšek                                                                                                                                                                             
Ana Ječančić Ribniki 12, 8290 Sevnica
Janez Kukec Tržišče 11e, 8295 Tržišče
Irena Klenovšek Naselje heroja Maroka 25, 8290 Sevnica
Miran Grubenšek Kvedrova cesta 6a, 8290 Sevnica
Nada Novšak Log 17, 8294 Boštanj
Matjaž Traven Drožanjska cesta 103, 8290 Sevnica
Imenovanje: 16. 3. 2022  

 

Predstavniki občine v svetih drugih javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je Občina Sevnica

Posavski muzej Brežice Direktorica: Alenka Černelič Krošelj   
Robert Kaše Cesta na grad 27, Sevnica
Imenovanje: 25. 1. 2023  

 

Člani nadzornih svetov javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica

Komunala d.o.o. Sevnica Direktor: Mitja Udovč
Aleksander Mirt Dolenji Boštanj 61a, Boštanj
Zvonko Tuhtar Orehovo 89, Orehovo
Franc Pipan Cesta na Dobravo 27, Sevnica
Slavica Mirt Hinjce 10, Krmelj
Marinka Mikolič Rovišče 28 b, Studenec; delavka JP Komunala d.o.o. Sevnica,
Matej Drugovič Dolnje Brezovo 25a, Blanca; delavec JP Komunala d.o.o. Sevnica
Imenovanje: 16. 1. 2019  

 

Predstavniki lokalne skupnosti v svetih drugih javnih zavodov

Predstavnik lokalne skupnosti v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Posavje
Brigita Karlovšek, Kompolje 4, Boštanj
Imenovanje: 25. 1. 2023

 

Predstavnica lokalne skupnosti v Svetu socialnovarstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu
Doris Možic Žičkar, Boštanj 39a, 8294 Boštanj
Imenovanje: 24. 2. 2021

 

Predstavnik lokalne skupnosti v Svetu socialno varstvenega zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca
Franc Pipan, Cesta na Dobravo 27, 8290 Sevnica
Imenovanje: 24. 2. 2021

 

Predstavnik ustanovitelja (Vlade RS) kot predstavnika lokalne skupnosti (Občine Sevnica) v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Šolski center Krško – Sevnica
Dr. Andrej Lisec, Boštanj 104, 8294 Boštanj
Imenovanje: 5. 5. 2021

 

kuvertaNaroči se na e-novice