Gumb išči|

Zapri iskalnik

Podžupan

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima Občina Sevnica najmanj enega in največ tri podžupane. 

Naloge podžupana: 

  • pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti,
  • nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti,
  • podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana,
  • podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta,
  • v soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O tem župan obvesti občinski svet.

Podžupane izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.

kuvertaNaroči se na e-novice