Gumb išči|

Zapri iskalnik

Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in tako predstavlja zakonodajno telo občine.

Sestavlja ga 25 članov. Njihov mandat traja štiri leta. Njihove dolžnosti in pravice so določene z zakonom, statutom Občine Sevnica, poslovnikom občinskega sveta in drugimi akti. Občinski svetniki svoje delo opravljajo nepoklicno in se sestajajo na rednih in izrednih sejah občinskega sveta ter sejah njegovih delovnih teles. Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi župan, ki pa nima pravice do glasovanja.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica

Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica,(UPB), (Ur. l. RS 46/15)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica, (Ur. l. RS 17/17)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica, (Ur. l. RS 64/18)

 

Člani Občinskega sveta Občine Sevnica, izvoljeni 20.11.2022, mandat 2022–2026

  Priimek in ime Naslov e-naslov 

Stranka/Lista

1. BAHAT VOVK Biljana                       Bohorska ulica 10, Sevnica Gibanje svoboda 
2. GROBOLJŠEK Božidar Bohorska ulica 17, Sevnica Slovenska ljudska stranka 
3. JANC Janoš Arto 5, Studenec Slovenska ljudska stranka 
4. JAZBEC Majda Drožanje 13, Sevnica Slovenska ljudska stranka 
5. JELANČIĆ Ana Ribniki 12, Sevnica Socialni demokrati
6. JUNTEZ Miro Škovec 1, Tržišče Slovenska demokratska stranka
7. KARLOVŠEK Brigita Kompolje 4, Boštanj Slovenska demokratska stranka
8. KNEZ Vincenc Šmarčna 17, Boštanj Slovenska ljudska stranka
9. KORENE Gregor Kladje nad Blanco 10d, Blanca Slovenska demokratska stranka
10. KOSTREVC Rado Krmelj 86, Krmelj Gibanje svoboda
11. KOTAR Marko Grič 3, Sevnica Slovenska demokratska stranka
12. KUKEC Janez Tržišče 11 e, Tržišče Slovenska ljudska stranka 
13. LISEC Tomaž Boštanj 105, Boštanj Slovenska demokratska stranka
14. LOČIČNIK Marjan Poklek nad Blanco 12 b, Blanca Slovenska demokratska stranka
15. NOVŠAK Tanja Pod Vrtačo 19, Sevnica Slovenska demokratska stranka
16. OREŠNIK Ivan Osredek pri Krmelju 1, Šentjanž Slovenska demokratska stranka
17. PETANČIČ Rok Bohorska ulica 13, Sevnica Gibanje svoboda
18. REPOVŽ Boštjan Šentjanž 24a, Šentjanž Slovenska ljudska stranka 
19. TURK Edvard Spodnje Vodale 10, Tržišče Nova Slovenija 
20. ZUPANC Gorazd Račica 51 b, Loka pri Zidanem Mostu Gibanje svoboda
21. ŽIBERT Damjan Kladje nad Blanco 10 a, Blanca Neodvisna lista za razvoj krajevnih skupnosti v Občini Sevnica
22. ŽIČKAR Stanislava Cankarjeva ulica 7, Sevnica Neodvisna lista za razvoj krajevnih skupnosti v Občini Sevnica
23. ŽNIDARŠIČ Jernej Lukovec 7c, Boštanj Gibanje svoboda
24. ŽULIČ Anita Zabukovje nad Sevnico 6, Zabukovje Gibanje svoboda 

Občinski svet Občine Sevnica_mandat 2022-26_BREZ OZADJA 

Naroči se na e-novice