Gumb išči|

Zapri iskalnik

Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in tako predstavlja zakonodajno telo občine.

Sestavlja ga 25 članov. Njihov mandat traja štiri leta. Njihove dolžnosti in pravice so določene z zakonom, statutom Občine Sevnica, poslovnikom občinskega sveta in drugimi akti. Občinski svetniki svoje delo opravljajo nepoklicno in se sestajajo na rednih in izrednih sejah občinskega sveta ter sejah njegovih delovnih teles. Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi župan, ki pa nima pravice do glasovanja.

 

Poslovnik občinskega sveta Občine Sevnica,(UPB), (Ur. l. RS 46/15)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica, (Ur. l. RS 17/17)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica, (Ur. l. RS 64/18)

 

Člani Občinskega sveta Občine Sevnica, izvoljeni 18.11.2018, mandat 2018 - 2022

Priimek in ime Naslov

Stranka/Lista

Beci Božidar                        Razbor 44, Loka pri Zidanem Mostu SLS
Groboljšek Božidar Bohorska ulica 17, Sevnica SLS
Grubenšek Miran Kvedrova cesta 6a, Sevnica DESUS
Imperl Matej Razbor 22, Loka pri Zidanem Mostu NSi
Janc Janoš Arto 5, Studenec SLS
Jazbec Majda Drožanje 13, Sevnica SLS
Karlovšek Brigita Kompolje 4, Boštanj SDS
Knez Vincenc Šmarčna 17, Boštanj SLS
Korene Gregor Kladje nad Blanco 10 d, 8283 Blanca SDS
Kostrevc Rado Krmelj 86, Krmelj SD
Kramžar Danica Kamenško 5, Šentjanž SLS
Kukec Janez Tržišče 11 e, Tržišče SLS
Lisec Tomaž Dolenji Boštanj 104, Boštanj SDS
Ločičnik Marjan Poklek nad Blanco 12 b, Blanca SDS
Mrgole Aleš Vrhek 12, Tržišče SDS
Novšak Tanja Pod Vrtačo 19, Sevnica SDS
Orešnik Ivan Osredek pri Krmelju 1, Šentjanž SDS
Petančič Rok Trg svobode 32, Sevnica LMŠ
Pipan Franc Cesta na Dobravo 27, Sevnica DESUS
Pompe Darja Ledina 85, Sevnica SLS
Povše Franc Dolenji Boštanj 138, Boštanj LMŠ
Sitar Vincenc Marendol 2, Tržišče DESUS
Šerjak Janez Kladnikova ulica 5, Sevnica Neodvisna lista za občino Sevnica
Zupanc Gorazd Račica 53, Loka pri Zidanem Mostu LMŠ
Žičkar Stanislava Cankarjeva ulica 7, Sevnica SD
Naroči se na e-novice