Gumb išči|

Zapri iskalnik

Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in tako predstavlja zakonodajno telo občine.

Sestavlja ga 25 članov. Njihov mandat traja štiri leta. Njihove dolžnosti in pravice so določene z zakonom, statutom Občine Sevnica, poslovnikom občinskega sveta in drugimi akti. Občinski svetniki svoje delo opravljajo nepoklicno in se sestajajo na rednih in izrednih sejah občinskega sveta ter sejah njegovih delovnih teles. Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi župan, ki pa nima pravice do glasovanja.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica

Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica,(UPB), (Ur. l. RS 46/15)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica, (Ur. l. RS 17/17)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica, (Ur. l. RS 64/18)

 

Člani Občinskega sveta Občine Sevnica, izvoljeni 20.11.2022, mandat 2022–2026

  Priimek in ime Naslov e-naslov 

Stranka/Lista

1. BAHAT VOVK Biljana                       Bohorska ulica 10, Sevnica Gibanje Svoboda 
2. BECI Božidar                 Razbor 44, Loka pri Zidanem Mostu Slovenska ljudska stranka 
3. GROBOLJŠEK Božidar Bohorska ulica 17, Sevnica Slovenska ljudska stranka 
4. JANC Janoš Arto 5, Studenec Slovenska ljudska stranka 
5. JAZBEC Majda Drožanje 13, Sevnica Slovenska ljudska stranka 
6. JELANČIĆ Ana Ribniki 12, Sevnica Socialni demokrati
7. JUNTEZ Miro Škovec 1, Tržišče Slovenska demokratska stranka
8. KARLOVŠEK Brigita Kompolje 4, Boštanj Slovenska demokratska stranka
9. KNEZ Vincenc Šmarčna 17, Boštanj Slovenska ljudska stranka
10. KORENE Gregor Kladje nad Blanco 10d, Blanca Slovenska demokratska stranka
11. KOSTREVC Rado Krmelj 86, Krmelj Gibanje Svoboda
12. KOTAR Marko Grič 3, Sevnica Slovenska demokratska stranka
13. KUKEC Janez Tržišče 11 e, Tržišče Slovenska ljudska stranka 
14. LISEC Tomaž Boštanj 105, Boštanj Slovenska demokratska stranka
15. LOČIČNIK Marjan Poklek nad Blanco 12 b, Blanca Slovenska demokratska stranka
16. NOVŠAK Tanja Pod Vrtačo 19, Sevnica Slovenska demokratska stranka
17. OREŠNIK Ivan Osredek pri Krmelju 1, Šentjanž Slovenska demokratska stranka
18. PETANČIČ Rok Bohorska ulica 13, Sevnica Gibanje Svoboda
19. REPOVŽ Boštjan Šentjanž 24a, Šentjanž Slovenska ljudska stranka 
20. TURK Edvard Spodnje Vodale 10, Tržišče Nova Slovenija 
21. ZUPANC Gorazd Račica 51 b, Loka pri Zidanem Mostu Gibanje Svoboda
22. ŽIBERT Damjan Kladje nad Blanco 10 a, Blanca Neodvisna lista za razvoj krajevnih skupnosti v Občini Sevnica
23. ŽIČKAR Stanislava Cankarjeva ulica 7, Sevnica Neodvisna lista za razvoj krajevnih skupnosti v Občini Sevnica
24. ŽNIDARŠIČ Jernej Lukovec 7c, Boštanj Gibanje Svoboda
25. ŽULIČ Anita Zabukovje nad Sevnico 6, Zabukovje Gibanje Svoboda 

Občinski svet Občine Sevnica_mandat 2022-26_BREZ OZADJA

kuvertaNaroči se na e-novice