Gumb išči|

Zapri iskalnik

OPPN Poslovna cona Radna

Status: veljaven

Pričetek priprave prostorskega akta: 25. 1. 2018
Javna razgrnitev: 7. 3. 2022 do 5. 4. 2022
Predlog: 16. 6. 2022

Odlok: 17.3.2023


 

Investitor Sava avto d.o.o. Boštanj je na Občino Sevnica podal pobudo za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju poslovne cone Radna. Občina je na podlagi pobude določila območje, ki mora biti obravnavano v podrobnejšem načrtu. Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Radna (OPPN PC Radna) tako zajema enoto urejanja prostora EUP IP RN07.ppn. OPPN PC Radna zajema zemljišča s površino 4,3 ha. Na jugu meji z enoto urejanja prostora (EUP) stanovanjske površine podeželskega naselja z oznako SK RN09.vs, na zahodu EUP z oznako IG RN01.gs. Na severni strani širšega območja, so večje površine osrednjih območij centralnih dejavnosti (CU). 

Območje poslovne cone Radna se nahaja na desnem bregu reke Save, jugovzhodno od naselja Dolenji Boštanj, umeščeno med glavno cesto G1 odsek 0334 Boštanj - Impoljca na severovzhodni strani in regionalno cesto R1 odsek 1163 Mokronog - Boštanj na severozahodni strani ter javno potjo JP872611 Radna (pod gradom) na južni strani v zaledju. Pretežno ravninsko območje je površine cca. 4,3 ha in predstavlja nepozidano območje, ki je namenjeno za razvoj proizvodnih in poslovnih dejavnosti.

OPPN PC Radna.jpg©Bojan Kostevc 

 

kuvertaNaroči se na e-novice