Gumb išči|

Zapri iskalnik

Občinska uprava

Občinska uprava odloča o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih zadevah v upravnem postopku. Pri svojem delu je samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, zakonov in statuta Občine Sevnica.

mag. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance

Pisarna:

204, II. nadstropje

E-mail:

Področje dela: vodenje oddelka za finance. 

Andreja Kostevc, računovodja

Pisarna:

205, II. nadstropje

E-mail:

Področje dela: glavna knjiga, plače, saldakonti, davek na dodano vrednost, proračunska poraba, izdane knjigovodske listine.

Mojca Medvešek, računovodja

Pisarna:

207, II. nadstropje

E-mail:

Področje dela: prejete knjigovodske listine, proračun, zadolževanje, premoženjska bilanca, proračunska poraba, osnovna sredstva gospodarske javne infrastrukture.

 

Barbara Zalašček, višja svetovalka za finance

Pisarna:

205, II. nadstropje

E-mail:

Področje dela: osnovna sredstva, računovodstvo javnega zavoda Knjižnica Sevnica, participativni proračun 

Oddelek za finance

Oddelek za finance pripravlja in razlaga občinski proračun, rebalanse, zaključni račun ter premoženjsko bilanco. Koordinira pripravo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

Oddelek skrbi za finančno in blagajniško poslovanje ter skrbi za računovodstvo in knjigovodstvo. Izvaja postopke zadolževanja. Skrbi za redno poročanje o izvrševanju proračuna.

Sodeluje z odborom za finance in proračun ter z nadzornim odborom občine.  


Projekti

    kuvertaNaroči se na e-novice