Gumb išči|

Zapri iskalnik

Občinska uprava

Občinska uprava odloča o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih zadevah v upravnem postopku. Pri svojem delu je samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, zakonov in statuta Občine Sevnica.

Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti

Pisarna:

118, I. nadstropje

E-mail:

Področje dela: vodenje oddelka za gospodarske dejavnosti.

Mateja Cvetkovič, višja svetovalka za javna naročila

Pisarna:

117, I. nadstropje

E-mail:

Področje dela: izvajanje vseh javnih naročil za Občino Sevnica, krajevne skupnosti in javne zavode, koordinacija področja ravnanja z zapuščenimi živalmi, urejanje prijav obratovalnega časa gostinskih lokalov, spremljanje plačil turističnih taks.

Marko Jesih, višji svetovalec za investicije in razvoj

Pisarna:

117, I. nadstropje

E-mail:

Področje prijave investicij za pridobitev evropskih in državnih sredstev, vodenje posameznih manjših investicij.

Bojan Kostevc, višji svetovalec za investicije in razvoj

Pisarna:

203, II. nadstropje

E-mail:

Področje dela: vzdrževanje javnih površin, vodooskrba, vodna dovoljenja, avtobusna postajališča, odprto širokopasovno omrežje (OŠO), hidrantno  omrežje, javni objekti za rekreacijo. 

 

Jasmina Veselinović, višja svetovalka za gospodarske dejavnosti

Pisarna:

102, I. nadstropje

E-mail:

Področje razpisov za dodelitev sredstev s področja kmetijstva, gospodarstva in turizma, priprava raznih statističnih evidenc.

Oddelek za gospodarske dejavnosti

Oddelek za gospodarske dejavnosti zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva: pospeševanje gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti. Oddelek načrtuje razvoj občine in spremlja gospodarska gibanja. Pripravlja predpise s svojega delovnega področja ter spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobitev sredstev s področja gospodarstva. 

Zagotavlja pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijstva in agromelioracijske ukrepe na področju kmetijskih zemljišč itd.

Pripravlja in izvaja javne razpise s področij razvoja gospodarstva, kmetijstva in turizma ter s področij podeljevanja štipendij za mlade prevzemnike kmetij, za deficitarne poklice ter za mlade nadarjene študente umetniških smeri. 

Sodeluje z odborom za gospodarstvo in kmetijstvo. Oddelek planira in nadzira porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog oddelka. 

Naloge oddelka za gospodarske dejavnosti: področje prijave investicij za pridobitev evropskih in državnih sredstev, vodenje posameznih manjših investicij, izvajanje vseh javnih naročil za Občino Sevnica, krajevne skupnosti in javne zavode, koordinacija področja ravnanja z zapuščenimi živalmi, urejanje prijav obratovalnega časa gostinskih lokalov, spremljanje plačil turističnih taks. 


Projekti

    kuvertaNaroči se na e-novice