Gumb išči|

Zapri iskalnik

Predstavniki občine v JZ in JP

Predstavniki Občine Sevnica v javnih zavodih

 

Predstavniki v vzgojno-izobraževalnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica:

Osnovna šola Blanca Ravnateljica: Ksenija Juh
Daniel Žniderič Dolnje Brezovo 2, Blanca
Gregor Korene Kladje nad Blanco 10d, Blanca
Božidar Arnšek Zabukovje nad Sevnico 26, Zabukovje
Imenovanje: 23. 9. 2020  

 

Osnovna šola Boštanj Ravnateljica: Vesna Vidic Jeraj
Jelka Bec Boštanj 13a, Boštanj
Andrej Lisec Boštanj 104, Boštanj
Jože Gorišek Trg svobode 32, Sevnica
Imenovanje: 1.12.2021  

 

Osnovna šola Krmelj Ravnateljica: Gusta Mirt
Suzana Mirt Hinjce 10, 8296 Krmelj
Matej Zabukovec Gabrijele 29, 8296 Krmelj
Maruška Zupan Krmelj 2b, 8296 Krmelj
Imenovanje: 24. 6. 2020  

 

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica Ravnatelj: Aleš Tuhtar
Gorazd Zupanc Račica 53a,Loka pri Zidanem Mostu
Tanja Novšak Pod Vrtačo 19, Sevnica
Irena Klenovšek Naselje heroja Maroka 25, Sevnica
Imenovanje: 21. 10. 2021  

 

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž Ravnateljica: Nataša Kreže
Nada Vodišek Hinje 19, Šentjanž
Danica Kramžar Kamenško 5, Šentjanž
Anka Vozelj Budna vas 9, Šentjanž
Imenovanje: 1.12.2021  

 

Osnovna šola Tržišče Ravnateljica: mag. Mateja Repovž Lisec, od 1.5.2022
Marijana Jereb Malkovec 31a, 8295 Tržišče
Stanko Lazar Tržišče 3, 8295 Tržišče
Aleš Mrgole Vrhek 12, 8295 Tržišče
Imenovanje: 23. 9. 2020  

 

Osnovna šola Ana Gale Sevnica Ravnatelj: Gregor Pirš
Miran Štern Naselje heroja Maroka 5, Sevnica
Vita Simončič Jordan Hudo Brezje 12a, Studenec
Doris Možic Žičkar Boštanj 39a,  Boštanj
Imenovanje: 19. 9. 2018  

 

Glasbena šola Sevnica Ravnateljica: Katja Krnc
Janez Kukec Tržišče 11e, 8295 Tržišče
Betka Salmič Orešje nad Sevnica 20a, 8290 Sevnica
Estera Savić Bizjak Florjanska ulica 120, 8290 Sevnica
Imenovanje: 4.3.2020  

 

Vrtec Ciciban Sevnica Ravnateljica: Tanja Sorčan
Vesna Zorec Drožanjska cesta 57, 8290 Sevnica
Ana Jelančić Ribniki 12, 8290 Sevnica
Tina Kukec Telče 12a, 8295 Tržišče
Imenovanje: 13.5.2020​  

 

Predstavniki v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica

 

Knjižnica Sevnica Direktorica: Anita Šiško
Betka Šmit Cesta na grad 31, 8290 Sevnica
Betka Salmič Orešje nad Sevnico 20a, 8290 Sevnica
Tanja Povalej Cesta na Dobravo 19, 8290 Sevnica
Imenovanje: 22. 9. 2021  

Predstavniki zainteresirane javnosti v Knjižnici Sevnica

Vanda Gorenjc Šentjanž 42, 8297 Šentjanž
Tatjana Kolman Mrtovec 7a,  8294 Boštanj
Nina Pfeifer Simončič Dolenji Boštanj 95, 8294 Boštanj
Imenovanje: 22. 9. 2021  

 

Zdravstveni dom Sevnica Direktorica: Vladimira Tomšič
Miran Grubenšek Kvedrova cesta 6a, Sevnica
Frančiška Zemljak Ribniki 26, Sevnica
Katarina Albina Šantej Florjanska ulica 117, Sevnica
Imenovanje: 1. 12. 2021  

 

Lekarna Sevnica Direktorica: Irena Groboljšek Kavčič
Božidar Groboljšek Bohorska ulica 17, 8290 Sevnica
Jože Gorišek Trg svobode 32, 8290 Sevnica
Imenovanje: 4. 3. 2020  

Predstavnica pacientov:

Marija Cvelbar Blanca 46, 8283 Blanca
Imenovanje: 4. 3. 2020  

 

KŠTM Sevnica* Direktorica: Mojca Pernovšek
Ana Ječančić Ribniki 12, 8290 Sevnica
Janez Kukec Tržišče 11e, 8295 Tržišče
Irena Klenovšek Naselje heroja Maroka 25, 8290 Sevnica
Miran Grubenšek Kvedrova cesta 6a, 8290 Sevnica
Nada Novšak Log 17, 8294 Boštanj
Matjaž Traven Drožanjska cesta 103, 8290 Sevnica
Imenovanje: 16. 3. 2022  

*JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA

 

Predstavniki v javnih zavodih, katerih soustanoviteljica je Občina Sevnica:

Posavski muzej Brežice Direktorica: Alenka Černelič Krošelj
Doris Možic Žičkar Boštanj 39a, 8294 Boštanj
Imenovanje: 28.11.2017  

 

Člani nadzornih svetov javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica 

Komunala d.o.o. Sevnica Direktor: Mitja Udovč
Aleksander Mirt Dolenji Boštanj 61a, Boštanj
Zvonko Tuhtar Orehovo 89, Orehovo
Franc Pipan Cesta na Dobravo 27, Sevnica
Slavica Mirt Hinjce 10, Krmelj
Marinka Mikolič Rovišče 28 b, Studenec; delavka JP Komunala d.o.o. Sevnica,
Matej Drugovič Dolnje Brezovo 25a, Blanca; delavec JP Komunala d.o.o. Sevnica
Imenovanje: 16. 1. 2019  

 

Predstavniki lokalne skupnosti v svetih drugih javnih zavodov

Predstavnik lokalne skupnosti v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo POsavje
Jožef Žnidarič, Naselje heroja Maroka 4, Sevnica
Imenovanje: 24. 10. 2018

 

Predstavnica lokalne skupnosti v Svetu socialnovarstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu
Doris Možic Žičkar, Boštanj 39a, 8294 Boštanj
Imenovanje: 24. 2. 2021

 

Predstavnik lokalne skupnosti v Svetu socialno varstvenega zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca
Franc Pipan, Cesta na Dobravo 27, 8290 Sevnica
Imenovanje: 24. 2. 2021

 

Predstavnik ustanovitelja (Vlade RS) kot predstavnika lokalne skupnosti (Občine Sevnica) v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Šolski center Krško – Sevnica
Dr. Andrej Lisec, Boštanj 104, 8294 Boštanj
Imenovanje: 5. 5. 2021

 

Naroči se na e-novice